Yhdistyksen vuosikokous 3.4.2023 klo 18

Ilmoittautuminen


  • 3.4.2023
    18:00 - 19:00

SUOMEN SOMMELIERIT RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: Maanantai 3.4.2023 klo 18
Paikka: Ruusulankatu 18, 00250 Helsinki

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
seuraavalle kalenterivuodelle
8. Sääntömuutosehdotus
9. Yhdistyksen vuosi 2023
10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa

Helsingissä 13.3.2023
Yhdistyksen hallitus