Sommelierkilpailut

Sommelierkilpailut tarjoavat tilaisuuden kehittää omaa työtään.

Sommelierkilpailuissa arvioidaan sommelierien taitoja fiktiiviseen ravintolaympäristöön luoduissa tilanteissa. Toisinaan kisoissa saatetaan korostaa osaamisalueita, joita päivittäisessä salityöskentelyssä ei käytetä kenties ravintolan konseptista johtuen, mutta jotka ammattilaisen on hyvä hallita ja ymmärtää.

Sama pätee myös tuotetietouteen. Vaikkei sommelierin nykyisessä työpaikassa käytettäisikään tietyn tyylisiä tai vaikkapa jotain tiettyä alkuperää olevia tuotteita, kuuluu sommelierin tuntea juomatuotteet laaja-alaisesti. Valinnoillaan sommelier voi myös saada ravintolansa erottumaan positiivisesti houkutellen asiakkaita omaperäisyydellään.

Vaikka sommelierkilpailuissa osanottajat ovatkin vastakkain kilpaillen paremmuudesta keskenään, on kisaaminen tapa motivoida oman ammattitaidon ja tietojen kehittämiseen.

Kilpailutoiminnassa pääsee myös tutustumaan muihin alan ammattilaisiin ja myös muiden suorituksia seuratessa oppii valtavasti uudenlaisia tapoja tehdä työtään. Kilpailuista saa myös huomattavasti näkyvyyttä, mikä tuo arvoa paitsi ravintolalle, jossa sommelier työskentelee, myös mahdolliselle jatkouralle.

Sommelier, joka on valmis laittamaan itsensä haastaviin tilanteisiin, näyttäytyy asiakkaalle mielenkiintoisena ja luotettavana, mikä voi näkyä suoraan jopa asiakkaan ravintolakäyttäytymisessä keskihinnan nousuna ja kokeilunhalukkuutena. On ravintolalle kunnia-asia, mikäli sen henkilökunta osallistuu alan kilpailuihin aktiivisesti.

Teoriaosaaminen kilpailuissa

Juomiin liittyvä teoriaosaaminen on suurin ja tärkein osa kilpailuja. Juomatietoutta voi kehittää päivittäin sommelierina työskennellessä, kun tutustuu jokaisen ravintolassa käytettävän tuotteen taustoihin.

Kisoja varten teoriaa on tärkeää opiskella myös työn ulkopuolella, joko itsenäisesti tai virallisten kurssien kautta. Tuotetietouden kautta teoriaa voi olla helpompaa muistaa kuin pelkistä kirjoista, joten listattaessa uusia tuotteita ravintolaan kannattaa tutustua

  • niiden alkuperä- ja tuotantoalueisiin,
  • tarkastella alueen karttaa,
  • lukea alueen historiasta ja kuuluisimmista tuottajista ja
  • opetella tuotteen valmistusmenetelmät yksityiskohtaisesti.

Kisoissa arvostetaan myös ajankohtaista tietoa, joten viinimedia kannattaa ottaa monipuolisesti seurantaan, jotta pysyy ajalla viinimaailman uutisista, trendeistä ja tapahtumista.

Sommelierkilpailu

Aistinvarainen tunnistaminen ja analysointi

Teoriaosaamisen lisäksi tärkeä osa kilpailuja on myös tuotteiden analysointi ja tunnistaminen aistinvaraisesti. Sommelierin työssä tuotteita pääsee onneksi maistamaan usein, mutta tuotteita maistaessa kannattaa myös keskittyä tarkasti niiden ominaispiirteisiin ja miettiä, miten ne voisi tunnistaa pelkän tuoksun tai maun perusteella.

Mikäli jotain tuotetta ei ole fyysisesti saatavilla, voi sen mausta, valmistusmenetelmistä ja -lainsäädännöstä silti lukea kirjoista ja tutustua tuotteeseen teorian avulla.

Ruoan ja juomien yhdistäminen

Ruoan ja juoman yhdistäminen

Sommelierin työn ytimessä on ruoan ja juomien yhdistäminen, ja myös sommelierkilpailuissa on useita tehtäviä, joissa kilpailijat pääsevät kokeilemaan omia taitojaan. Ruoan ja viinin yhdistämisessä tulee ottaa huomioon niin raaka-aineet, valmistusprosessit kuin juomien luonne.

Usein kilpailutehtävissä annetaan erityistoiveita ja/tai rajoitteita menulle ja viinille, joten etukäteen on hyvä valmistella oma juomalistarepertuaari, josta voi valita sopivia viinejä ja muita juomia menulle.

Toisinaan kilpailuissa saatetaan antaa valmiiksi juomat, joille sommelierin tulee valita sopivat ruoat. Sommelierin tulee siis ymmärtää niin keittiön kuin salin puolen toimintoja. Yhdistelmiä tehtäessä perustelut ovat kaiken a ja o, mikä on myös sommelierin työn suola. Näin ollen pelkkä ruokien ja juomien luonnehtiminen ei riitä, vaan sommelierin tulee myös perustella valintansa niin, että asiakas hurmaantuu ja pystyy luottamaan sommelierin ammattitaitoon.

Kilpailutilanteissa on myös tärkeää kertoa, miten viinin aikoo tarjoilla. Myös kokonaisuudella on merkitystä: mitä monipuolisempi se ja soljuvampi aterian rytmi on, sitä mieleenpainuvamman kokemuksen asiakas saa.

On tärkeää olla unohtamatta aterian aloitusta ja lopetusta, joten myös aperitiivi, pöytävesi, digestiivit ja kahvi ovat olennainen osa kokonaisuutta. Sommelierin työ on tuottaa lisäarvoa niin asiakkaalle kuin ravintolalle, joten lisämyyntiä ei tule unohtaa.

Ohjeita kilpailuihin valmistautumiseen

Sommelierkisoihin voi osallistua Suomen Sommelierit ry:n ammattilaisjäsen, jonka palkkatuloista vähintään puolet tulee ravintolasta. Kansainvälinen sommelierliitto ASI on koonnut oman Guidelines-ohjeistuksensa sommelierkisoja ajatellen. ASI:n ohjeista voi lukea, mitä kaikkea teoriakokeessa voidaan kysyä ja millaisia aihealueita kysymykset kattavat.

Kysymyksiä on myös erimuotoisia, joten kannattaa valmistautua niin monivalintakysymyksiin, kuva-arvoituksiin kuin avoimiin tehtäviin. Samoin guidelinesit antavat osviittaa siitä, minkä tyyppisiä käytännöntehtäviä kisoissa voi olla. Vanhoihin kisatehtäviin voi myös tutustua katsomalla edellisiä finaalilähetyksiä esimerkiksi YouTubesta.

Koska kisatilanne voi olla jännittävä, henkinen valmistautuminen erilaisiin tehtävätyyppeihin kannattaa. Mielikuvaharjoitteilla pääsee jo pitkälle, ja niiden avulla looginen työskentelyjärjestys on helpompaa omaksua myös itse kisoissa.

Kannattaa muistaa, että ravintolatyön merkittävänä osa-alueena on saada asiakas viihtymään, ja näin myös kisatilanteissa sommelierin esiintymis- ja asiakaspalvelutaitoja arvostetaan.

On myös erittäin tärkeää kuunnella, millaisia ohjeita tai toiveita kuvitteelliset asiakkaat kisatilanteissa antavat. Usein yksityiskohdat saattavat unohtua paineen alla, mutta juuri nämä huomioimalla parhaimmat kilpailijat erottuvat joukosta.

Kisavalmistautumista ei tarvitse tehdä yksin ja mahdollisimman laaja-alaisen oppimisen kannalta kannattaakin pyytää apua muilta. Vaikka kilpailutilanteessa sommelierit ovat vastakkain, yhteisestä harjoittelusta hyötyvät kaikki.

Toisille voi lähettää sparrausmielessä teoriakysymyksiä, harjoitella sokkomaistamista yhdessä, tai luoda erilaisia tarjoilutehtäväskenaarioita.

Koko kisatoiminnassa on loppujen lopuksi kyse omasta ammatillisesta kehittymisestä, joten on vaikea keksiä syitä, miksi intohimoisesti omaan työhönsä suhtautuvien sommelierien ei kannattaisi kisata. Tervetuloa mukaan kisatoimintaan!